Minimumloon omhoog per 2017

Maandbedrag minimumloon omhoog per 2017

Wettelijk minimumloon (WML) Iedere werknemer heeft recht op een minimuminkomen. Voor werknemers vanaf 23 jaar geldt het wettelijk minimumloon (WML). Bent u jonger dan 23 jaar, dan hebt u recht op het minimumjeugdloon. Bij de hoogte van het minimumjeugdloon wordt gekeken naar hoe oud iemand is. Dat betekent dat u tot uw 23ste na iedere …

Subsidie

Vraag tijdig subsidie praktijkleren aan

Aanvragen Subsidie Praktijkleren Stagebedrijven kunnen vanuit de subsidieregeling Praktijkleren worden beloond met een subsidie van maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijkleer- of werk-leerplaats. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten …

Vakantiegeld

Vakantiegeld en andere bijzondere beloningen in 2016 anders dan gewend

Vakantiegeld en andere bijzondere beloningen in 2016 anders dan gewend 25-05-2016 Vanaf 2016 moet uw werkgever of uitkeringsinstantie op een andere manier belasting inhouden op bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld, een bonus of een 13e maand. Hierdoor houdt u een ander bedrag over dan u gewend was. Als u in loondienst bent, of een uitkering krijgt, …

werkkostenregeling-wkr

Uw personeel nog gunstig belonen in 2015?

Uw personeel nog gunstig belonen in 2015? Voor het einde van 2015 is het van belang om te toetsen of de vrije ruimte voor vergoedingen en verstrekkingen wordt overschreden. Tevens kan het interessant zijn de nog beschikbare vrije ruimte in 2015 te benutten. Ter voorkoming van de 80% eindheffing adviseren wij u om dit in …

VAR verklaring

Afschaffing VAR

De VAR wordt afgeschaft per 1 april 2016. Wat nu?   De VAR wordt per 1 april 2016 afgeschaft wat grote gevolgen heeft voor zowel opdrachtgevers als zzp’ers. Zzp’ers kunnen dan geen VAR meer aanvragen. Hun huidige VAR blijft tot 1 april 2016 wel geldig.   Op dezelfde datum treedt een alternatief in werking. De Belastingdienst beoordeelt overeenkomsten tussen opdrachtgevers …

personeel

Wet werk en zekerheid

Memo Wet werk en zekerheid De Wet werk en zekerheid brengt voor u als werkgever de nodige veranderingen met zich mee. In deze memo leggen wij u uit om welke veranderingen het gaat. U leest waar u alert op moet zijn en welke maatregelen u eventueel moet treffen. Op die manier bent u goed voorbereid …

Belastingdienst

Afdrachtvermindering loonbelasting onderwijs verdwijnt

Afdrachtvermindering loonbelasting onderwijs verdwijnt. Wat verandert er? De afdrachtvermindering loonbelasting onderwijs wordt afgeschaft. Hiervoor in de plaats komt een subsidieregeling. Er is subsidie voor leerwerkplekken voor leerlingen van opleidingen die steun het hardst nodig hebben, zoals de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo. Ook is er subsidie voor (toekomstige) werknemers in de vakgebieden waaraan de …

Werkkostenregeling uitgesteld tot 2015

Werkkostenregeling uitgesteld tot 2015 Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën wil de werkkostenregeling vereenvoudigen en daarmee aantrekkelijker maken voor het MKB. Het doel is om het belastingvrij verstrekken van werkmiddelen eenvoudiger te maken en de bijbehorende administratieve lasten te verminderen. Volgens Weekers kan dat door de wetgeving in de loonbelasting beter te laten aansluiten bij hetgeen …

Wet DBA uitgesteld

Registratieplicht uitleners

Sinds 1 juli 2012 geldt een registratieplicht voor iedereen die arbeidskrachten verhuurt (uitleners). Op basis van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) moeten uitleners geregistreerd staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Bij controle van de Inspectie SZW kan zowel uitlener als inlener bij overtreden van deze wet een forse boete …

Vakantiegeld

Wijziging vakantiewetgeving

Vanaf 1 januari 2012 is er een nieuwe wijziging vakantiewetgeving van kracht. In de wet is vastgelegd dat wettelijke vakantiedagen een half jaar na het jaar van opbouw komen te vervallen. Toch is het mogelijk om de oude termijn van 5 jaar aan te houden. Afwijkende cao’s Met de nieuwe vakantiewet moeten werknemers de in …