Innovatiebox

Innovatiebox en forfaitaire regeling

Innovatiebox en forfaitaire regeling Met ingang van 1 januari 2010 is de innovatiebox ingevoerd. Het doel van de innovatiebox is om innovatief onderzoek van ondernemers te stimuleren. De winsten die kwalificeren voor de innovatiebox worden effectief belast tegen een vennootschapsbelastingtarief van 5%! De innovatiebox is een Vpb-faciliteit. De praktijk leert dat met name MKB-ondernemingen de …

Werkkostenregeling uitgesteld tot 2015

Werkkostenregeling uitgesteld tot 2015 Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën wil de werkkostenregeling vereenvoudigen en daarmee aantrekkelijker maken voor het MKB. Het doel is om het belastingvrij verstrekken van werkmiddelen eenvoudiger te maken en de bijbehorende administratieve lasten te verminderen. Volgens Weekers kan dat door de wetgeving in de loonbelasting beter te laten aansluiten bij hetgeen …

btw verlaging

BTW verlaging bestaande bouw naar 6 procent

BTW verlaging bestaande bouw naar 6 procent De BTW op het onderhoud en verbouwen van woningen gaat op 1 maart naar 6 procent. Dat is een van de maatregelen uit het akkoord over de woningmarkt van het kabinet met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. De fracties van de partijen die op 12 februari een akkoord sloten stemden …

Ons kantoor aan de Oude Doesburgseweg 9

Verhuizing

De verhuizing is een feit, R&A Accountants en Adviseurs heeft zich vanaf heden gevestigd aan de Oude Doesburgseweg nummer 9  6901 HG  te Zevenaar.

ab-tarief

Nieuwe factureringsregels btw per 1 januari 2013

De factureringsregels voor de btw veranderen per 1 januari 2013. Niet alleen in Nederland, maar in de hele Europese Unie. Dat heeft gevolgen voor hoe én wanneer u een btw-factuur maakt. De nieuwe btw-regels moeten factureren eenvoudiger maken en elektronisch factureren stimuleren. Nieuwe factureringsregels btw per 1 januari 2013 Een van de veranderingen is dat …

Wet DBA uitgesteld

Registratieplicht uitleners

Sinds 1 juli 2012 geldt een registratieplicht voor iedereen die arbeidskrachten verhuurt (uitleners). Op basis van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) moeten uitleners geregistreerd staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Bij controle van de Inspectie SZW kan zowel uitlener als inlener bij overtreden van deze wet een forse boete …

Vakantiegeld

Wijziging vakantiewetgeving

Vanaf 1 januari 2012 is er een nieuwe wijziging vakantiewetgeving van kracht. In de wet is vastgelegd dat wettelijke vakantiedagen een half jaar na het jaar van opbouw komen te vervallen. Toch is het mogelijk om de oude termijn van 5 jaar aan te houden. Afwijkende cao’s Met de nieuwe vakantiewet moeten werknemers de in …

Belasting

Lagere btw-bijtelling oudere auto van de zaak

De forfaitaire btw-bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak wordt verlaagd voor auto’s die langer dan vijf jaar in gebruik zijn. Deze maatregel werkt terug tot 1 juli 2011. Ondernemers die gebruik maken van de forfaitaire regeling hoeven hierdoor nog maar 1,5% van de catalogusprijs bij te tellen. Het percentage was 2,7%. Het …

Klanten

Invoering Flex-B.V.

Invoering Flex-B.V. Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de “Wet vereenvoudiging en flexibilisering B.V.-recht” als hamerstuk afgedaan. Via deze nieuwe wetgeving wordt het voor u als ondernemer mogelijk gemaakt om eenvoudiger een B.V. op te richten. Voor de oprichting van een B.V. is het bijvoorbeeld niet langer een vereiste om ten minste € …