MVO

MVO

R&A Accountants en Adviseurs zijn op diverse fronten bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo is Richard Thuss onder andere penningmeester bij Hope XXL.

 HOPE XXL – Wat is dat?

Nederland is nooit helemaal klaar, maar wel voor een groot deel af. Die gedachte valt te verenigen met het beeld dat uit elk onderzoek naar voren komt: de Nederlander is tevreden.

Wat er tot nu toe is gerealiseerd op aarde is prachtig. De westerse mens heeft het in de laatste driehonderd jaar vijftig keer beter gekregen. Toch zijn er altijd zaken die beter kunnen. We weten dat er grote uitdagingen op ons afkomen. De wereldbevolking groeit, de druk op de natuur stijgt, en de kloof tussen arme en rijke landen neemt niet voldoende af. Het is tijd voor actie. Geen tijd voor stappen, maar voor sprongen. Vandaar HOPE XXL!

Mensen uit alle tijden worden voor uitdagingen gesteld. In 1953 moesten de Nederlanders het land beschermen tegen de grillen van de zee. In 1961
zetten de Amerikanen de eerste mens op de maan. In 1993 bestreed de wereldbevolking het gat in de ozonlaag.

Ook de komende decennia staan we voor grote uitdagingen. We moeten de weg inslaan naar een veilig en waardig bestaan voor alle mensen, en een juiste manier zoeken waarop we omgaan met de bronnen van de aarde. Kennis en geld zijn voorhanden. Maar er is ook eenheid nodig, consensus. Welke richting gaan we op? Hoe gaan we deze weg afleggen? HOPE XXL wil door middel van dialoog hieraan bijdragen. Vroeger waren mensen vooral aan hun eigen stad en land verbonden. Maar jongeren van nu zijn wereldburgers. Ze kijken over de grenzen van hun eigen land heen. Moderne media, zoals televisie en internet, en de onbegrensde mogelijkheden om te reizen hebben dit mogelijk gemaakt. De wil om voor anderen te zorgen is hiervan een logisch gevolg.

HOPE XXL vraagt iedereen om op basis van redelijkheid – los van politieke of religieuze agenda’s – mee te denken over de thema’s duurzaamheid, oorlog en vrede, economie en internationale samenwerking. Zo wil HOPE XXL richting geven aan de zoektocht naar een betere wereld. Gebaseerd op het eenvoudige
idee dat je een ander behandelt zoals je zelf ook behandeld wilt worden.

HOPE XXL wil de Liemers List uiteindelijk presenteren aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
Een effectieve en slagvaardige Verenigde Naties moet meer en meer het speelveld bepalen en bewaken waarop in 2050 negen miljard mensen een menswaardig bestaan kunnen leiden.