Klachtenregeling

Ondanks alle maatregelen die wij hebben genomen om de bedrijfs- en beroepsethiek te waarborgen, kunnen wij klachten en/of misstanden niet volledig uitsluiten. Wij stellen het zeer op prijs indien (vermeende) misstanden of klachten aan ons kenbaar worden gemaakt, opdat wij een oplossing kunnen zoeken en eventuele verbeteringen doorvoeren.

R&A Accountants en Adviseurs B.V. heeft een klachtenregeling voor het in behandeling nemen en oplossen van klachten over de dienstverlening.

Klachten kunnen telefonisch of schriftelijk kenbaar gemaakt worden via de contactgegevens.

Binnen 4 weken wordt u bericht over de behandeling van uw klacht.