Administratieve dienstverlening

Heeft u uw administratieve organisatie op orde?

Het begrip administratieve dienstverlening dekt bij R&A Accountants en Adviseurs een brede lading.
Wat wij er mee bedoelen is het bieden van deskundigheid en assistentie aan de ondernemer bij het inrichten en voeren van zijn bedrijfsadministratie. De rol die R&A Accountants en Adviseurs hierin vervult kan groot of klein zijn, maar is altijd toegesneden op de behoefte van u als ondernemer. Naast de toegang tot onze deskundigheid en arbeidskracht, staat ook het hele scala aan geavanceerde geautomatiseerde oplossingen ter beschikking van opdrachtgever.

Mogelijkheden van onze administratieve dienstverlening zijn:

  • inrichting van uw administratieve organisatie;
  • het voeren van de bedrijfsadministratie;
  • het periodiek leveren van managementinformatie;
  • het periodiek opstellen van tussentijdse cijfers.

 

De aard van dienstverlening ontwikkelt zich voortdurend en past zich soepel aan aan nieuwe ontwikkelingen.
Naast bedrijfsadministratie, kunnen wij ook ondersteuning bieden op het gebied van loonadministratie.

Loonadministratie

Het hebben van personeel of aantrekken van medewerkers brengt het nodige teweeg op administratief en juridisch gebied.
De werkgever heeft van doen met een veelheid aan uitvoeringsinstanties, regelgeving en verplichtingen. Daarnaast is het in het kader van goed werkgeverschap van belang dat de werkgever aandacht schenkt aan de relatie met de werknemer(s). Dit betekent niet alleen het tijdig uitbetalen van juist berekende lonen en andere vergoedingen, maar ook het adequaat regelen van pensioenzaken en uit de CAO voortkomende afspraken. Kortom, er komt nogal wat kijken bij het hebben van personeel. Dat een aantal werkgevers door de bomen het bos niet meer zien, is eerder regel dan uitzondering. In goed overleg kunt u vol vertrouwen uw zaken betreffende personeel professioneel laten verzorgen. Wij van R&A Accountants helpen u adequaat en deskundig.

Neem contact op voor onze administratieve diensten