Diensten

Helder en betrouwbare diensten

R&A Accountants en Adviseurs voelt zich betrokken bij haar cliënten, hetgeen u ook terug vindt in onze dienstverlening.

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn:

  • Persoonlijke dienstverlening aan de cliënt,
  • Korte communicatielijnen zowel binnen de organisatie als in de relatie met de opdrachtgever,
  • Inzet van ons netwerk,
  • Gebruik van geavanceerde automatiseringsoplossingen.

Bij onze dienstverlening hebben wij een reputatie hoog te houden op het gebied van integriteit en bedrijfsethiek en geven wij met overtuiging invulling aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Ondanks alle maatregelen die wij hebben genomen om de bedrijfs- en beroepsethiek te waarborgen, kunnen wij klachten en/of misstanden niet volledig uitsluiten. Wij stellen het zeer op prijs indien (vermeende) misstanden of klachten aan ons kenbaar worden gemaakt, opdat wij een oplossing kunnen zoeken en eventuele verbeteringen doorvoeren.