Belastingdienst

Afdrachtvermindering loonbelasting onderwijs verdwijnt

Afdrachtvermindering loonbelasting onderwijs verdwijnt. Wat verandert er? De afdrachtvermindering loonbelasting onderwijs wordt afgeschaft. Hiervoor in de plaats komt een subsidieregeling. Er is subsidie voor leerwerkplekken voor leerlingen van opleidingen die steun het hardst nodig hebben, zoals de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo. Ook is er subsidie voor (toekomstige) werknemers in de vakgebieden waaraan de …

Waarom kiest een MKB-ondernemer voor R&A Accountants en Adviseurs?

Waarom kiest een MKB-ondernemer voor R&A Accountants en Adviseurs? We vragen het een ondernemer: Ik wil geen accountant van een grote, logge accountantsorganisatie. Zo’n kantoor met meerdere afdelingen waar ik me een weg moet zien te vinden, en waar regelmatige wisselingen in het medewerkers- en adviseursbestand een gewoontezaak is geworden. Daar bouw ik geen relatie …